Aktualności

9 grudnia 2021 roku zielona pracownia została uroczyście otwarta.
 
Uroczystego otwarcia dokonali zaproszeni na uroczystość goście:
Pani Maria Materla radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Pani Ewa Cofała przedstawiciel WFOŚiGW Kierownik Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
Pan Ryszard Spyra Burmistrza Miasta Poręba
Pan Karol Hadrych Radny Powiatu Zawierciańskiego
Pani Barbara Baran Sekretarz Miasta Poręba
Pani Joanna Mucha Skarbnik Miasta Poręba
Pani Ewa Weber Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie
 
W siódmej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2021” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nasza szkoła znalazła się w gronie beneficjentów i otrzymała dofinansowanie w wysokości 32 000 zł na realizację zadania „Zielona Pracownia Rozwoju Wiedzy, Pasji i Zainteresowań”. Wnioskodawcą tego projektu była Gmina Poręba, która dofinansowała projekt kwotą 8.000 zł.
 
Stara pracownia przeszła kapitalny remont. W ramach projektu zakupione zostały nowe meble, ławki, krzesła oraz nowoczesne i multimedialne pomoce dydaktyczne. W pracowni odbywać się będą lekcje geografii, przyrody, zajęcia koła ekologicznego, koła geograficzno – podróżniczego oraz lekcje wychowawcze o tematyce ekologicznej. Nowa sala i jej wyposażenie pozwoli na rozwijanie wiedzy, pasji i zainteresowań na temat ekologii oraz przyrody w szerszym znaczeniu.
 
Dyrektor Szkoły podstawowej nr 1 w Porębie Agnieszka Andrzejewska, podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, władzom wojewódzkim, powiatowym oraz lokalnym. Wierzymy, że nasi uczniowie znajdą w tej nowoczesnej pracowni dobre miejsce do rozwoju swojej wiedzy, rozbudzania zainteresowań i doskonalenia umiejętności. Mamy nadzieję, że nauka w naszej pracowni będzie przyjemnością, a przyswajana wiedza będzie łatwiejsza do zastosowania w praktyce.
 
Więcej zdjęć na naszym FanPage : 
Skip to content