Aktualności

W tym dniu uczniowie naszej szkoły w geście solidarności z dziećmi na całym świecie ubrali się na niebiesko oraz przystroili swoje sale w niebieskich barwach. Odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone tematyce praw dzieci. Uczniowie wypełniali karty pracy, najmłodsi malowali prawa dzieci, grali w quizy kahoot poświęcone tej tematyce.
20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.
Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.
 
Zapraszamy do galerii zdjęć na naszym FanPagu:
Skip to content