Aktualności

 1. P. Ryszard Spyra – Burmistrz Miasta Poręba
 2. P. Joanna Mucha – Skarbnik Miasta Poręba
 3. P. Katarzyna Wilk – kierownik MOPS w Porębie
 4. P. Ewa Weber – kierownika ZEA w Porębie
 5. P. Justyna Brzozowska – inspektor ds. oświaty Urzędu Miasta Poręba
 6. Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie
 7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie
 8. P. Karol Hadrych – radny rady powiatu zawierciańskiego
 9. P. Bogusław Piotrowski – radny rady powiatu zawierciańskiego
 10. P. Ewelina Janeczek – radna Rady Miasta Poręba
 11. P. Krzysztof Hamerlik – radny Rady Miasta Poręba
 12. P. Marek Miśta – radny Rady Miasta Poręba
 13. P. Przemysław Kiliański – radny Rady Miasta Poręba
 14. P. Jarosław Machura – radny Rady Miasta Poręba
 15. Klub radnych Jedność i Przyszłość Rady Miasta Poręba
 16. Klub radnych Pozytywna Inicjatywa Rady Miasta Poręba
 17. Ksiądz Prałat Andrzej Michalak
 18. Ksiądz Proboszcz Piotr Mizera
 19. Ksiądz Grzegorz Borowik
 20. Lokalna Grupa Działania Perła Jury
 21. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nestor w Porębie
 22. P. Grażyna Edward Furmanek
 23. P. Tomasz Modzelewski
 24. P. Adam Wodziński – przewodniczący Rady Rodziców
 25. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie
 26. Aluron Sp. z o. o. Systemy Aluminiowe
 27. Aktin Sp. z o.o.
 28. Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji Pro Futuro
 29. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach
 30. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Porębie
 31. P. Małgorzata Filipecka Obiady Domowe
 32. P. Agata Hąc AG-BET Produkcja i sprzedaż garaży żelbetowych
 33. P. Aldona Turek Limba
 34. P. Mariusz Parla Parpor modelarstwo odlewnicze
 35. P. Lech Gawron Promech zakład produkcyjny
 36. P. Dominik Rauk Pro Consulting
 37. P. Mariusz Czenczek DR Extreme Shine Pro Detailing
 38. P. Michał Żurek FADD pośrednictwo nieruchomości
 39. P. Maria Lebiecka PPHU KOLMET
 40. P. Ewa Lis Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
 41. P. Tomasz Potega Cukiernia u Bartusia
 42. P. Karol Cupiał PPHU Karol Cupiał
 43. P. Agnieszka Zawalska absolwentka szkoły
 44. P. Beata Hamerlik absolwentka szkoły
 45. P. Anita Dobiech – Kleszcz absolwentka szkoły
 46. P. Magdalena Marek Wystrychowscy absolwenci szkoły
 47. P. Marcin Sobczyk absolwent szkoły
 48. P. Michał Andrzejewski absolwent szkoły
 49. P. Kinga i Artur Żelichowscy
 50. P. Krzysztof Milewski absolwent szkoły
 51. Absolwenci szkoły – rocznik 1992/1993
 52. P. Andrzejewska Agnieszka dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie
 53. P. Sebastian Wilczyński wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie
 54. P. Jolanta Pucek wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie w latach 2019 – 2022
 55. P. Jadwiga Rok dyrektor Gimnazjum im. S. Staszica w Porębie w latach 1999 – 2006
 56. P. Arkadiusz Wojdyła nauczyciel
 57. P. Katarzyna Bujko nauczyciel
 58. P. Krystyna Mazur nauczyciel
 59. P. Justyna Perończyk nauczyciel
 60. Igor Zalejski uczeń klasy VA (r. szk. 2022/2023)
 61. Adam Kowalski uczeń klasy VII A (r. szk. 2022/2023)
 62. KLASA  I A z wych. Elżbietą Ciepak (r. szk. 2022/2023)
 63. KLASA I B z wych. Krystyną Mazur (r. szk. 2022/2023)
 64. KLASA II A z wych. Haliną Przystalską (r. szk. 2022/2023)
 65. KLASA II B z wych. Haliną Przystalską (r. szk. 2022/2023)
 66. KLASA III A z wych.ą Agatą Ćwiertnią (r. szk. 2022/2023)
 67. KLASA III B z wych. Marzeną Grabowską (r. szk. 2022/2023)
 68. KLASA IV A z wych. Moniką Olszewską (r. szk. 2022/2023)
 69. KLASA IV B z wych. Przemysławem Drabkiem (r. szk. 2022/2023)
 70. KLASA IV C z wych. Katarzyną Gajek (r. szk. 2022/2023)
 71. KLASA V A z wych. Katarzyną Bujko (r. szk. 2022/2023)
 72. KLASA V B z wych. Beatą Kubicz (r. szk. 2022/2023)
 73. KLASA VI A z wych. Jadwiga Bergier (r. szk. 2022/2023)
 74. KLASA VI B z wych. Urszulą Urbańczyk (r. szk. 2022/2023)
 75. KLASA VI C z wych.cą Ewą Stańczyk- Ziębińską (r. szk. 2022/2023)
 76. KLASA VII A z wych. Arkadiuszem Wojdyłą (r. szk. 2022/2023)
 77. KLASA VIII A z wych. Jadwigą Karcz (r. szk. 2022/2023)
 78. KLASA VIII B z wych. Magdaleną Mysur (r. szk. 2022/2023)
 79. KLASA VIII C z wych. Martą Wilczyńską (r. szk. 2022/2023)
Skip to content