Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie ma przyjemność poinformować, że Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, akcja KA122-SCH na realizację projektu pn.: Europejski rozwój kadry sukcesem SP 1 w Porębie (Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074250). W ramach działania kadra dydaktyczna naszej placówki wyjedzie na mobilność do Grecji, aby wzmacniać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych form kształcenia uczniów.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w 10-dniowym kursie pn. New technologies & methods of teaching – how to become a teacher of 21st century, który zostanie zrealizowany na Krecie we współpracy z greckim partnerem, firmą European Center in Training for Development (ECTE). Tematyka kursu będzie związana z:

  • wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu;
  • wykorzystaniem metody LDL (LernendurchLehren) w nauczaniu;
  • wykorzystaniem metody CLIL(Content and Language Integrated Learning) w nauczaniu.

Wartością dodaną działania będzie zwiększenie kompetencji międzykulturowych nauczycieli. Poza tym zwiększą oni swoje kompetencje językowe i społeczne. Już niebawem na stronie Szkoły zostanie zamieszczony regulamin rekrutacji oraz termin realizacji mobilności. Łącznie w działaniu będzie mogło wziąć udział 10 nauczycieli, czas trwania mobilności: 10 dni zajęć merytorycznych (kurs), 2 dni weekend, 2 dni podróż.

Szkoła na realizację projektu otrzymała dotację o łącznej wartości: 26 310,00 Euro.

Projekt realizowany w okresie: od 01.10.2022 do 30.09.2023.

Skip to content